با مراجعه به حساب کاربری و قسمت پشتیبانی، می توانید سوالات خود از مدرس را پرسیده و از مدرس مدرسه آی گرافیکال فیدبک دریافت کنید