خیر، متاسفانه فعلا این قابلیت در وبسایت مدرسه آی‌گرافیکال فعال نمی باشد.